Ermelo Noord

Buurtzorg Ermelo

Team Ermelo heet u welkom op deze site!

Een frisse kijk op thuiszorg.

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.

Team Ermelo in sinds Januari 2012 actief binnen Ermelo.

Als team proberen we de zorg te verlenen die nodig is. (o.a. complexe zorg, verpleegtechnische handelingen, terminale zorg, ondersteunen bij douchen, ....) Dat maakt dat de hulpvrager langer thuis kan blijven wonen. De onderlinge lijnen zijn kort, daardoor is er een goed overzicht/inzicht binnen het team en waar nodig zoeken we de samenwerking met andere disciplines. 

Buurtzorg+

Als team hebben wij per mei 2013 samenwerking gezocht met de fysiotherapie en ergotherapie. Dit wordt Buurtzorg+ genoemd. gezamelijk brengen we in kaart wat het functioneren van thuiswonende cliënten belemmerd en helpen oplossingen te bedenken voor zorg op maat. Hierbij gaat het b.v. om aanpassingen in huis en het  bieden van praktische oefentherapie. Hierdoor kan de conditie en zelfredzaamheid van de cliënt verbeteren. Zij kunnen hierdoor beter functioneren en langer en veiliger thuis blijven wonen. Hiervoor werken samen met Praktijk Hokkeling en Huibers en Ergotherapiepraktijk Veluwe. Uiteraard blijven bestaande contacten van patiënten met hun eigen behandelaars gehandhaafd.

Trombose zorg ( Geholpen zelfzorg )

Buurtzorg Ermelo biedt ook trombosezorg.

Onder trombose zorg wordt o.a. verstaan: het prikken van de INR-waarde ( antistollingswaarde ), het bijhouden van het dossier van de cliënt via de Trombose site, het terugkoppelen van het doseerschema naar de cliënt, dit wordt door een team van artsen bepaald aan de hand van de INR.

De voordelen voor de cliënt: een vingerprik i.p.v. een prik in de arm, nooit meer hoeven te wachten op de prikzuster of naar de prikpost toe, de zorg wordt gekoppeld aan een zorgmoment van Buurtzorg, afname van de kans op complicaties zoals bloedingen en stollingen, controle kan een dag eerder als dat beter uitkomt, doseerschema's staan op papier en ook opgeslagen in de computer dus raken niet meer kwijt.    

Deze service wordt alleen verleend aan clienten die al zorg krijgen van Buurtzorg               

 

Vriendelijke groet namens alle medewerkers van de Buurtzorgteams in Ermelo: Ermelo Zuid en Ermelo Noord

 

 

 

 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Ermelo Noord, neem dan contact met ons op.
06 - 20009083
ermelonoord@buurtzorgnederland.com